De sfeer

22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. 23   En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar,  en het Lam is haar lamp. (Openbaring 21:22-23)

Naast de structuur van het nieuwe Jeruzalem, wordt nu ook de sfeer besproken van het nieuwe Jeruzalem. In de eerste plaats merkt Johannes op dat er geen tempel is, want God woont er zelf, Zijn aanwezigheid is het licht van de stad. Niet langer zijn er de zon en de maan nodig omdat Zijn heerlijkheid sterker is.

24   En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. 25   En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden,  want daar zal geen nacht zijn. (Openbaring 21:24-25)

De stad zal het centrum van de aarde zijn, de koningen en leiders zullen in deze stad eer bewijzen aan Jezus en de Vader. De stad zal altijd leven in zich hebben omdat het nooit nacht is. Het zal een plaats zijn van vrede en rust.

26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn  in het boek des levens van het Lam. (Openbaring 21:26-27)

Het is een heilige stad waar niemand in kan komen die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Alleen als we geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Alleen als we Jezus volgen in ons leven zullen we in deze stad mogen wonen.

De sfeer is een sfeer van heiligheid en waarheid. We hoeven niet meer bang te zijn voor leugens of gruwelen. We mogen vrij zijn van het kwaad, we mogen altijd in het licht leven, geen geheimen meer. Alles is zichtbaar zonder dat we ons ergens voor hoeven te schamen.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.