Met armen open

16   Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen.  Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David,  de blinkende Morgenster. (Openbaring 22:16)

Jezus wil nog even laten zien Wie Hij is en waarom Hij dit allemaal verteld. Jezus is de vervulling van de beloften die zijn gegeven door God vanaf de schepping. Jezus is het plan dat God al deze tijd heeft gehad, Hij is de enige weg tot het leven. Anders gezegd, Hij is de enige reddingsboei die we kunnen grijpen in het verval van ons bestaan.

17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!  En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17)

Laten we het uitroepen: Kom! De weg is open, de armen van Jezus staan open om te ontvangen iedereen die gered wil worden. Iedereen die dorstig is, iedereen die zich realiseert dat dit leven niet genoeg is, mag bij Jezus komen om te drinken van het levende water.

Ik zie Jezus staan met Zijn armen open om te ontvangen de mens die zich vernederd. Ik zie Jezus staan met het levende water klaar om een dorstig mens zijn dorst te lessen. Het enige wat ons tegenhoudt, is onze trots, dat wij niet durven te erkennen dat we Jezus nodig hebben.

Jezus is het antwoord, niet alleen voor niet-Christenen, maar ook voor Christenen moet Jezus nog steeds het antwoord zijn. Drinken wij nog van het levende water?

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.