Gods woord

8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. 9 En hij zei tegen mij:  Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. (Openbaring 22:8-9)

Wij kunnen zoveel nadruk op de bijbel leggen dat we besloten hebben dat God niet meer spreekt zoals Hij door de apostellen sprak. Visioenen en dromen zijn niet meer van deze tijd omdat we alles al hebben wat God wilde zeggen. Profeten bestaan niet meer want de bijbel is voldoende.

Nu is het gevaarlijk om buiten de bijbel om te gaan, maar het is net zo gevaarlijk om alle ander manieren van Gods openbaring die voorkomen in de bijbel nu uit te sluiten. Het gevaar dat mensen zelf wat aan het geloof toevoegen door te komen met eigen openbaringen is even groot als het gevaar dat we God buiten sluiten omdat we niets anders accepteren dan de woorden van de bijbel.

Het eerste gevaar is zo groot dat er volgens mij geen denominatie is die er niet voor gevallen is. We kunnen wel zeggen dat we alleen de bijbel accepteren, maar het lijkt er op dat ieder zijn eigen heilige boeken of personen heeft waar men graag theologie vandaan haalt.

Het tweede gevaar is volgens mij nog gevaarlijker. Waarom zou God niet tegen ons willen spreken zoals Hij al die eeuwen gedaan heeft. Waarom zouden wij God moeten beperken tot de woorden die in de bijbel staan. Zou Hij nu niet nog steeds tot ons willen spreken?

Johannes krijgt een visioen, de woorden van God doen zoveel met hem dat hij zelfs de boodschapper willen vereren. De woorden van God zijn zo krachtig, dat wij het moeten gehoorzamen.

10 En hij zei tegen mij:  Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want  de tijd is nabij. (Openbaring 22:10)

God wil Zijn woorden openbaren, Hij wil dat wij veranderen door de woorden die hij tot ons wil spreken. Ook vandaag de dag wil Hij spreken tot ons in ons leven nu. We moeten niet de woorden van God bij ons vandaan houden door ons te beperken door ons verstand. Wij moeten de woorden van God tot ons door laten dringen door God te laten spreken in ons leven. Verse woorden waardoor wij veranderen voor Hem.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.