Het wordt erger

11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. (Openbaring 22:11)

We moeten een beslissing maken. Als we onrecht willen doen, laten we er dan mee door gaan, als we rechtvaardig willen zijn dan moeten we nog meer rechtvaardig worden. Maar we moeten duidelijk zijn in wat we willen.

Vers 10 geeft Johannes de opdracht om niets van deze openbaring verborgen te houden. Alles moet worden verteld zodat wij ons kunnen voorbereiden. De tijd van de terugkomst van Jezus is nabij en daar moeten we een duidelijke beslissing in maken.

24   Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. (Matheus 6:24)

We zouden zo graag gewoon door gaan met het leven zoals het is. Want dan hoeven we geen duidelijkheid te verschaffen. Maar de tijd komt er aan dat we duidelijk moeten zijn en dat we moeten vechten voor wie we zijn.

En vers 11 laat dat zien. Niet langer zullen we meer gewoon ons leven leven, maar zullen we bewust doen wat we doen. Als we verkeerd doen zullen we bewust verkeerd doen, als we rechtvaardig zijn, zullen we bewust rechtvaardig zijn.

This entry was posted in 40 Matheus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.