Het is niet afgelopen

1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. (Johannes 14:1-2)

Jezus maakt ruimte gereed voor ons, Hij is actief bezig voor ons om iets voor te bereiden waar wij tot rust kunnen komen in de aanwezigheid van de Vader. Als Jezus dit zegt, dan is dat vlak voordat Hij naar het kruis gaat. De discipelen zijn ontmoedigt, ze hadden hun hoop op een leven met Jezus gesteld.

18 En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. 19 En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. (Openbaring 21:18-19a)

Maar Jezus bleef niet vastzitten aan dit leven, Jezus wist dat er wat anders zou komen. God is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe leven waarin we kunnen leven. Wij moeten niet bang zijn voor de dood als of dit het enige leven is dat we kunnen hebben, het grotere wordt voorbereid.

Johannes ziet in detail hoe de stad er uit komt te zien, de schoonheid en perfectie. Zoals we op aarde van dingen kunnen genieten, kunnen we genieten van wat God voor ons heeft klaar gemaakt.

We moeten geen angst hebben voor de dood maar met verlangen kijken naar het nieuwe koninkrijk van God. We moeten ons voorbereiden op een leven in het Jeruzalem dat God heeft geschapen. Voorbereiden dat ons leven heilig en puur is.

This entry was posted in 43 Johannes, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.