Als God een God van liefde is waarom…

Romeinen 1:18-25

De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de HEER genade. (Genesis 6:5-8)

 De wereld van vandaag is niet een zielige wereld die helaas God nog niet heeft gevonden. We hebben te doen met een wereld die erger is dan in de tijd van Noach. Denken dat we in een wereld leven die uit onwetendheid God niet kan aannemen is een grote leugen. Uit vrije wil verzint men leugens waar ze liever op vertrouwen dan dat ze eerlijk tegenover God wil zijn. Want als men eerlijk tegenover God moet zijn dan betekend het dat ze de zonden moeten opgeven.

20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, 21 want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. (Romeinen 1:20,21)

We leven in een wereld die zich heeft afgekeerd van de Glorie van God, de Liefde van God. En de wereld laat meer en meer zien wie ze willen volgen, de leugenaar, er is geen verlangen naar de waarheid. En er is geen excuus, iedereen heeft de keuze. Ook geen keuze maken is dan een keuze.

Dat God na Noach heeft gezegd dat Hij geen overstroming meer zal geven betekend niet dat God niet meer treurig is over hoe de mensheid nu leeft. Er is geen enkele reflectie van Zijn liefdevolle hart in het hart van de wereld. De wereld heeft zich moedwillig afgekeerd van Zijn liefde, ze willen liever in de duisternis blijven.

Dit is de wereld. En waarom denken wij dan dat we vrienden met de wereld kunnen zijn? Waarom denken wij dat wij net als de wereld kunnen leven en toch een leven in Gods heiligheid kunnen hebben? Het is tijd dat de kerk uit de wereld stapt. Het is tijd dat wij God volledig in ons leven toelaten en dat wij schijnen het licht dat in de Vader is.

De wereld leeft in duisternis, laten wij dan het licht zijn voor degene die wel de keuze willen maken om God alle eer te geven. Laten we dan anders zijn en ons niet bezig houden met de werken van de wereld, hoe goed ze ook lijken. Het is tijd dat wij ons richten op het hemelse, op het geestelijke en ons leven geestelijke invulling beginnen te geven. Leg neer de werken van de wereld en roep het uit tot God in gebed. Hij wacht op jou.

14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. (Johannes 17:14-16)

This entry was posted in 01 Genesis, 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.