Keep your focus right

Jesaja 52:13-53:10

18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ (Johannes 10:18)

 Er bestaat geen twijfel over of Jezus wist wat Hem zou overkomen. In opdracht van de Vader wandelde Hij hier op aarde om naar het kruis te gaan. En aanstaande vrijdag herinneren we het weer eens wat een werk Jezus heeft geleverd. Hij heeft Zijn leven vrijmoedig neergelegd voor ons.

Deze daad van Jezus zie ik als de ultieme daad van God in Zijn ultieme liefde. Voor ons heeft Hij dit gedaan zodat wij nu op Hem kunnen vertrouwen in ons leven met God. We hoeven niet op onszelf te vertrouwen maar op de liefde van de Vader geopenbaard in het kruis.

Nu was het Jezus die een doel had in Zijn leven, Hij was maar gericht op een ding het vervullen van de wil van de Vader. Met dit doel ging Hij naar het kruis.

Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. (Jesaja 53:3)

Jezus was niet iemand die zich heeft laten leiden door de omstandigheden. Want de omstandigheden waren verre van perfect. Hij was uiteindelijk niet geliefd, Hij was uiteindelijk maar aan het kruis genageld om van hem af te zijn. Maar toch hield Jezus vol en was Zijn oog gericht op de wil van de Vader.

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. (Jesaja 53:4,5)

Omdat Jezus wist wat Hij deed waren Zijn ogen gericht op het werk dat Hij van de Vader gekregen had. En misschien aan de buitenkant lijkt het nergens op, maar Zijn werk was de grootste daad van liefde geopenbaard. Wij lijken misschien in deze wereld ook nergens op, wie zijn we nu eigenlijk en wat bereiken we nu eigenlijk?

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. ( Hebreeen 12:2)

Daarom moeten wij gericht blijven op Jezus die het ons heeft voorgedaan. Laten we onze ogen richten op Jezus die zich niet afleiden door de omstandigheden maar alleen gericht was op de wil van de Vader. Laten we Goede Vrijdag niet als een simpele christelijke dag zien, maar laten we onze ogen op Hem richten en vertrouwen dat Hij in ons Zijn wil zal voleinden.

This entry was posted in 23 Jesaja, 43 Johannes, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.