Altijd dankbaar zijn

1 Thesalonicenzen 5:16-24

16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, (1 Thesalonicenzen 5:16-18a)

Maar dit lukt toch niet, zo kunnen we toch niet leven. Soms hebben we toch van die dagen dat het gewoon even niet meezit. Dan moeten we toch even onze emotie kwijt en even lekker chagerijnig zijn. Maar waarom zou Paulus dit dan toch schrijven?

Het zou in ieder geval mooi zijn als dit de werkelijkheid van ons leven is. Dit is in ieder geval beter dan chagerijnig zijn, en de meeste mensen zouden het hier mee eens zijn. Chagerijnig zijn is niet leuk, het is alleen maar een uiting van onvrede in het hart. Als dit nu eens werkelijkheid zou worden.

16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. (1 Thesalonicenzen 5:16-18)

Maar het zou niet alleen mooi zijn als het werkelijkheid zou zijn, het is ook nog eens het verlangen van de Vader. De Vader verlangt er naar dat wij tevreden zijn, dat wij vertrouwen op Hem dat alles goed is, ook al laten de omstandigheden het soms niet zien. Want als wij chagerijnig zijn is het niet alleen een uitting van onvrede in ons hart het is ook uitting van ons ongeloof of wantrouwen naar de Vader.

Wees altijd verheugd is niet alleen een oproep om ons best te doen om verheugd te blijven het is een oproep om ons hart te veranderen. Wees altijd dankbaar, vertrouw er altijd op dat God het goede voor ons wil. Hij verlangt er naar dat wij simpel op Hem vertrouwen.

23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. (1 Thesalonicenzen 5:23)

Gods verlangen voor ons om altijd dankbaar te zijn ligt in het rijtje van Gods verlangen om heel onze geest, ziel en lichaam te zuiveren voor de komst van Jezus. God is vol van verlangen om ons leven rein en puur te laten zijn. En een start is om altijd te blijven vertrouwen op Gods goede intenties voor ons leven. Hij wil ons zegenen en vervuld laten zijn met Zijn liefde.

Dit verlangen van God voor ons om altijd dankbaar te zijn is niet zodat Hij nu maar aanbeden wordt. Het is Zijn verlangen om ons compleet te reinigen en daar is dit slechts het begin van. Wees altijd dankbaar, wees altijd verheugd en zo niet verlang er naar.

This entry was posted in 52 1 Thesalonicenzen. Bookmark the permalink.