We hebben de Heilige Geest nodig

Galaten 5:13-26

16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. (Galaten 5:16)

Wij kunnen er soms zo prat op gaan dat we zo slecht zijn. Wij zijn zo slecht, er is niets goeds in ons. En we gebruiken dit om onze zonden te rechtvaardigen of we zijn er zelfs trots op dat we het durven te erkennen. Maar als we dan over de Heilige Geest praten dan weten we er niets van af, we hebben alleen maar aangenomen dat die wel in ons leeft of in ieder geval bestaat.

Ja, we zijn in en in slecht, we hebben geen enkele hoop in onszelf dat we rechtvaardig kunnen zijn door onszelf. Maar daar moeten we niet bij blijven hangen. Want er is een manier om van onszelf af te komen, om van de eigen begeerten en trots af te komen. Jezus is niet voor niets gekomen.

17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. (Galaten 5:17)

Het enige wat we kunnen doen is ons oude leven afleggen en de Heilige Geest, dat betekend GOD ZELF, in ons leven toelaten. Maar wij blijven strijden, wij zijn niet bereidt om onszelf op te geven en daarom hebben we als excuus dat we zo slecht zijn. Ja we zijn slecht maar dat is het hem juist, dat moeten we opgeven, de trots, de zonden. Hier in Galaten wordt een hele rij zonden opgesomt, allemaal zonden die voortkomen uit ons eigen vlees.

We kunnen niet zonder de Heilige Geest, we hebben hem nodig, we hebben Hem nodig om in ons te leven en ons te veranderen. We moeten niet onwetend zijn over de Heilige Geest, we kunnen Hem niet een beetje links laten liggen. We moeten actief communiceren met de Heilige Geest en Zijn leiding toestaan in ons leven.

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. (Galaten 5:22,23a)

Als wij ons laten leiden door de Heilige Geest dan wordt dit werkelijkheid in ons leven. Dan is dit de werkelijkheid waardoor we kunnen leven tot eer van God. Maar blijven zeggen dat we slecht zijn is niet tot eer van God, maar tot eer van het kwaad. Maar als wij God in ons laten werken dan leven we tot eer van God, want dan wordt Zijn karakter in ons openbaar.

24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. (Galaten 5:24-26)

Luister naar deze woorden, hoor naar wat Paulus zegt. We kunnen ons eigen trots de voet dwars zetten en ons laten leiden door de Geest van God. Dit moet een verlangen in ons opwekken, dit moet ons hongerig laten zijn naar Heiligheid. Praat er over met de Vader en bidt tot Hem dat Hij dit in jouw leven doet.

This entry was posted in 48 Galaten. Bookmark the permalink.