Wie is God voor ons?

Psalm 103:1-5

Hoe leer ik God kennen? Heel simpel, door het aan Hem te vragen. God wil zich openbaren aan een ieder die Hem zoekt. God verlangt er naar om zichzelf te laten leren kennen zodat we vertrouwen op Hem kunnen hebben. Want hoe kunnen we in Hem geloven (vertrouwen) als we Hem niet eens kennen.

En het bijbelgedeelte van vandaag wil ik als voorbeeld geven. Want waar kunnen we God het eerst vinden? In de openbaringen die God heeft gegeven in de bijbel. God wil zich laten vinden en laat zich nog steeds vinden. En wat wil Hij dat wij weten over Hem, hoe wil Hij dat wij Hem kennen?

Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. (Psalm 103:2)

Waarom prijst de psalmist de Heer? Om Zijn weldaden. God is een God van weldaden, God is een God die goed wil doen en ons wil zegenen. Dat schijnt nog wel moeilijk te begrijpen te zijn. God is een God van weldaden, maar waarom gaat er dan toch zoveel verkeerd? En als gereformeerden zeggen we dan dat God soeverein is en Hij mag doen wat Hij zelf wil. Maar dit is niet zo vroom als het klinkt, in werkelijkheid doen we daarmee God tekort.

In principe erkennen we dan dat God verantwoordelijk is voor wat verkeerd gaat. Maar dat is niet Gods hart, Gods hart is een hart van liefde, Gods is een hart dat wil zegenen en ons een leven van vreugde wil geven. Dit is geen retorisch gebabbel, dit is Gods hart waar we over praten.

Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, (Psalm 103:3,4)

Dus laten we open staan voor de waarheid in plaats van onze eigen redenatie. Dit is Gods hart, Hij verlangt er naar om onze zonden te vergeven, Hij verlangt er naar om ons te genezen. Lees het einde van vers 4, Hij verlangt er naar ons te kronen met trouw en liefde. Dit is onze God die met een brandend hart er naar verlangt om Zijn goedheid over ons uit te storten.

 5Who satisfies your years with good things,
         So that your youth is renewed like the eagle.

En dan vers 5, een vers waar ik aan vast houd voor het leven van mijn gezin. God zal ons leven zo vervullen dat we voldaan zijn, dat onze levenskracht als dat van een arend is. Hij wil ons vervullend leven geven waarin we voldaan zijn en vertrouwen op Zijn goedheid. Als we op Gods hart vertrouwen dan mogen we weten dat Hij ons leven zal volmaken.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.