Wat wij hebben

Psalm 50

22 Begrijp dit toch, u die God vergeet;
anders verscheur Ik, en er is niemand die redt.
23 Wie dank offert, zal Mij eren;
wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.
(Psalm 50:22-23)

Een leven met God heeft in ons geval echt te maken met het verlangen naar een rechtvaardig leven. Ook deze korte samenvatting van de verschillen tussen een leven met God en een leven zonder God laat dat zien. Want de wereld vergeet God of ze dat nu bewust doen of niet. Ze willen een God niet toelaten omdat het gevolgen heeft, ze denken niet meer vrij te kunnen zijn.

God wordt afgedaan als een fabeltje, alles wordt er aan gedaan om Hem maar niet serieus te hoeven nemen. Het zou ons eigen denkbeeld zijn, het hele religie verhaal schijnt door mensen te zijn verzonnen. De gedachte aan een God geeft een naar gevoel bij mensen en dat zou wel eens onze schuld kunnen zijn. De kerk die er zo’n zooitje van heeft gemaakt.

Als wij nu eens zouden doen wat hier staat beschreven, als wij nu eens vergeten alle theologie en dogma waar we krampachtig aan vasthouden, zouden we een heel eind verder komen. Als wij zoeken naar Gods rechtvaardigheid in plaats van het zoeken naar de juiste manier van zingen zou er heel wat veranderen in ons leven.

Het gaat om die rechte weg waar we naar mogen zoeken, waar we op mogen wandelen. Het gaat om een leven in dankbaarheid omdat we God kennen in Zijn liefde. De wereld kan alles proberen te weerleggen, maar ze kunnen nooit onze relatie met onze Vader in de hemel weerleggen. Wat wij hebben op een rechte weg is echt en is Zijn heerlijkheid in ons geopenbaard.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.