Volkomen wonder

Psalm 53

7 Och, dat Israëls volkomen verlossing uit Sion kwam!
Wanneer God de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren,
dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.
(Psalm 53:7)

Als we dit gebed lezen dan moeten we 1 ding begrijpen. Zij geloven echt in de werken van God. En dat is elke keer weer de boodschap in de bijbel, vertrouwen op God. Het begint natuurlijk bij Eva die er even niet op vertrouwde, maar daarna gaat het om Noach, Abraham, Mozes, David die wel op God vertrouwden.

En zie het vertrouwen en het vallen van het volk Israel. Elke keer als ze weer hun vertrouwen in God terug vinden werpt dat zijn vruchten af. Denk aan Daniel die in ballingschap blijft bidden en God wijst op de 70 jaar die was geprofeteerd. En daarom is dit vers een vers vol van geloof, een vertrouwen in de werken van God. Uit God moet onze verlossing komen en dat moet ons geloof zijn. Op welk punt je ook in je leven staat, God moet jouw enige hoop zijn.

En dat geldt voor elke christen, uit elke denominatie. Als reformatorische christenen hebben we onszelf overtuigd van een God die nu niets meer wil doen, erg makkelijk maar dan hebben we geen geloof meer nodig. Als charismatische christenen vullen we alles in als een wonder van God, als we in een rolstoel binnenkomen en strompelend naar buiten gaan dan noemen we dat een wonder van God.

Wat een afgang, dit is geen geloof. Het vertrouwen dat Daniel had en al die andere geloofshelden beschreven in Hebreeen 11, we moeten hen volgen in dat geloof. God is geen God van kleine wonderen, volkomen verlossing zal uit Sion komen. En daar moeten we op vertrouwen, daar moeten we op gericht zijn.

Leer geloven, bidt om een sterker geloof dat er echt op vertrouwd dat God ook vandaag nog een volkomen wonder wil doen.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.