Andere mensen leren

Psalm 51

15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren
en zondaars zullen zich tot U bekeren.
(Psalm 51:15)

Een belangrijk woord in dit vers is “dan”. Het gaat om het gebed hiervoor, zijn verlangen om aan de andere kant van het moraal te staan. Hij verlangt er naar om rein te zijn, om de zonde niet toe te laten in zijn leven. En als hij daar is wil hij andere mensen daar ook bij helpen.

Er zijn maar weinig christenen die zich bewust zijn van evangelisatie, het wordt gezien als iets waarvoor men goed moet kunnen babbelen. Als je verlegen zou zijn, zie je jezelf niet makkelijk evangeliseren. Maar dat is niet het juiste beeld, wat David hier beschrijft is evangelisatie en dan is het woordje “dan” heel belangrijk.

Want David wil spreken met mensen vanuit zijn ervaring, vanuit wat hij heeft ontvangen van God. Al het voorgaande dat David heeft gebed en God zal beantwoorden zal David ervaren. En vanuit die ervaring kan hij geven aan andere mensen. Voor hem is het geen moeten, geen religieuze verantwoordelijkheid, voor hem is het liefde dat hij wil uitdragen.

Want dan kunnen wij ook mensen Zijn goedheid laten zien, de goedheid die wij hebben ervaren in ons leven. Het gaat niet om onze waarheid die wij andere mensen willen opleggen, het gaat om onze ervaring waarvan wij willen dat zij het ook ervaren.

Zondaars bekeren is iets fantastisch, niet omdat wij beter zijn, maar omdat God hoort naar ons gebed. En Hij zal ook horen naar het gebed van de mensen die naar ons luisteren. En dat mogen we andere mensen leren vanuit nederigheid.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.