De banier

Psalm 60

6 Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen,
om die op te heffen als teken van de waarheid, Sela
7 opdat Uw beminden gered worden.
Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons.
(Psalm 60:6-7)

Dit zijn de momenten waar we naar uit mogen kijken. Mensen die opstaan in de Heilige Geest en de waarheid verkondigen. Jezus was ook zo’n banier en de mensen hingen aan Zijn lippen, Hij bracht de waarheid en dan weet je dat het waarheid is. Dan is het niet de slimheid van de wereld, dan is een openbaring die niet menselijk is.

God geeft elke keer weer een banier, een punt van herkenning, een punt waar we naar mogen kijken en weten Hij openbaart Zichzelf nog steeds. Zoals Jezus daar aan het kruis, zoals de slang door mozes op een staf een banier was, zo mogen wij altijd zien dat er nu nog steeds een banier is om naar te kijken.

Verlossing komt niet doordat we de theologie omarmen, dat we in een christelijk gezin zijn geboren. Het is de banier zien, het teken zien in jouw leven waarin God Zichzelf openbaart in Zijn liefde. De werkelijkheid van Gods koninkrijk zichtbaar wordt voor jouw. Dat je ogen open gaan voor de geestelijke werkelijkheid en Jezus bloed vloeit in jouw leven.

Dit is geen hocus pocus, dit is een werkelijkheid die iedereen hier op aarde mag zien. Want God heeft de banier niet weggehaald 2000 jaar geleden. Nog steeds mogen we die zien, nog steeds mogen zij die verlangen naar het koninkrijk van God zien dat die banier sterk en fier staat te wapperen. Kijk en je wordt gered.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.