Geest der waarheid

Handelingen 28

24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. 25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.  (Handelingen 28:24-27)

Er ontstaat een discussie, sommige joden accepteren wat Paulus te zeggen heeft, andere joden geloven er niets van. Paulus sluit de deur voor verdere discussie op het moment dat hij dezelfde tekst aanhaalt als Jezus. De woorden van de profeet Jesaja laten heel duidelijk weten dat als we werkelijk luisteren naar de woorden van God we ons zouden bekeren.

We zien het heel duidelijk in de geschiedenis van Israël, elke keer zijn ze doof voor de woorden van God. De God van Abraham wil wat vertellen, maar ze willen niet luisteren. En dat was ook in de tijd van Jezus en in de tijd van Paulus zo. En het gaat hier niet om mensen die niets met God te maken willen hebben, het gaat om religieuze mensen die een eigen overtuiging hebben.

En zou het in onze tijd nu zo anders zijn, zouden wij nu allemaal ons lesje hebben geleerd en oprecht luisteren naar de woorden die God ons te zeggen heeft? Het is maar de vraag, dezelfde tekst is nog steeds van toepassing op christenen vandaag de dag. We staan sterk in al die overtuigingen die we hebben, dat we soms het punt missen dat God in ons leven wil maken.

Het gaat er niet om dat we een uitgedokterde overtuiging hebben, we hoeven niet sterk in onze dogmatische schoenen te staan. Het zijn allemaal zekerheden die niet geworteld zijn in de openbaringen van God. We zullen hier op aarde nooit de hele waarheid kunnen bevatten met 1 stel hersens, maar we hebben wel de hele waarheid, de Geest van waarheid die in ons woont. Dus we hoeven niet bang te zijn dat we de waarheid niet hebben.

Het klinkt allemaal zo onzeker, maar het is het niet. We hebben juist dan meer zekerheid omdat we weten dat het de Heilige Geest in ons is die ons elke keer weer de waarheid zal openbaren die we dan nodig hebben. En dat is de sleutel om niet te vallen in dezelfde valkuil waarin zoveel religieuze mensen voor ons in zijn gevallen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.