Anders

Handelingen 28

16 En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. 17 En het gebeurde na drie dagen, dat Paulus hen die de voornaamsten van de Joden waren, bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: Mannenbroeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonten van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. 18 Die wilden mij, nadat zij mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. 19 Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen, maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. 20 Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen: om u te zien en met u te spreken, want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om.  (Handelingen 28:16-20)

Het verschil tussen een crimineel en een vervolgde christen moet altijd zichtbaar zijn. Het begon al aan het kruis waar de ene crimineel zag dat Jezus daar als een rechtvaardige aan het kruis hing. Zelfs een van de hoofdmannen had het door, hij erkende dat Jezus de Zoon van God is. En zo hoort het ook bij ons christenen te zijn op het moment dat de cultuur of het systeem zich tegen ons keert.

In het geval van Paulus zien we dat op het moment dat hij er juist voordeel bij heeft. Hij krijgt het recht op huisarrest. En dit is niet omdat hij vriendjes heeft die dat hebben kunnen regelen, maar omdat men ziet dat God duidelijk bij hem is.

En vanuit die positie roept hij de joden in Rome bij zich. Hij wil hen vertellen over wat God heeft gedaan voor het volk Israël, daarbij heeft hij wel het nadeel dat hij daar zit als een crimineel. Maar hij wil dat de joden begrijpen dat de omstandigheden compleet anders zijn dan van een echte crimineel.

En dit is eigenlijk het verhaal van Paulus zijn leven. Elke keer wordt hij neergezet als iemand die onheil brengt voor het joodse volk, maar in werkelijkheid is hij een boodschapper van God. En de heidenen zien hem als een oproerkraaier, maar in werkelijkheid heeft hij de boodschap van vrede voor een ieder die wil horen.

Dit is het contrast met de wereld en elke andere religie. Men zal ons nooit kunnen begrijpen, de sociologie kan ons niet in een hokje stoppen, de psychologie kan ons niet analyseren. Want op het moment dat we het werkelijk begrijpen is er geen weg meer terug, dan hebben wij ook een ander DNA. Dan zijn we net als Paulus, niet van deze wereld.

This entry was posted in 44 Handelingen, Bible. Bookmark the permalink.