Boek zonder einde

Handelingen 28

28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren. 29 En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. 30 En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen die naar hem toe kwamen. 31 Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.  (Handelingen 28:28-31)

Dit zijn de laatste verzen van dit bijbelboek, het bijbelboek dat we eigenlijk de handelingen van de Heilige Geest moeten noemen. Want het is de Heilige Geest die elke keer de mensen leidt op een weg dichter naar God toe. Maar er iets bijzonders aan hoe dit bijbelboek eindigt.

Er zit geen officieel einde aan dit boek, het lijkt wel of Lukas een beetje in dubio zat over hoe hij deze brief moest afsluiten. Het probleem is er was geen moment dat hij als afsluiter zou kunnen bestempelen. Het bijbelboek Lukas sluit nog af met de hemelvaart van Jezus en daarbij het samenkomen van de volgelingen van Jezus, maar hoe kun je nu de handelingen van de Heilige Geest afsluiten als er geen einde is?

En dat maakt het einde van dit bijbelboek zo mooi, het is nog niet voorbij, het schrijven van dit bijbelboek moet gewoon doorgaan. En ook al staat het niet op papier de geschiedenis van de Heilige Geest wordt nog steeds geschreven. Want nog steeds zoekt de Heilige Geest mensen waardoor Hij aan het werk kan gaan.

Paulus of Petrus zijn geen uitzondering, net zo min ben jij een uitzondering. Het enige wat het verschil maakt is de Heilige Geest. De Heilige Geest in Paulus ging een wonderlijke weg waarover men heeft geschreven. En of we er nu over schrijven of niet, het gaat door in vele christenen waarvan wij nooit iets te horen krijgen.

Wij leven in het bijbelboek Handelingen, een bijbelboek dat alleen zal eindigen op het moment dat Jezus komt. Tot die tijd zijn wij het onderwerp. Niet het onderwerp waardoor wij een naam kunnen verkrijgen in de geschiedenis, maar het onderwerp zoals Paulus het was. Het onderwerp waardoor het Koninkrijk van God meer en meer harten kan bereiken.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.