Lukas en Handelingen

Handelingen 28

28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren. 29 En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. 30 En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen die naar hem toe kwamen. 31 Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.  (Handelingen 28:28-31)

Lukas schreef twee boeken van de bijbel. Hij wilde met die boeken een objectief beeld geven van het begin van het christendom. Hij begon bij de geboorte van Jezus en nu eindigt het abrupt bij Paulus die in Rome zit te wachten op de keizer.

Lukas had maar 1 ding voor ogen, een gedegen brief die net als de preken van Paulus mensen confronteerde met een keuze. Accepteren wij het hele evangelie of niet? Accepteren wij dat Jezus gekomen is in de wereld als de Zoon van God? Accepteren wij dat Hij aan het kruis is gestorven zodat wij nu(vandaag) het eeuwige leven kunnen ingaan? En accepteren wij dat de Heilige Geest aan ons is gegeven om Jezus te kunnen blijven volgen.

Het evangelie stopt niet bij Lukas 24, het evangelie stopt niet bij Handelingen 2, het evangelie stopt zelfs niet bij Handelingen 28. Het evangelie is een kracht die ons leven op zijn kop zet. Maar daarvoor moeten wij het wel helemaal accepteren, elk onderdeel van wat God in ons leven wil doen moeten we aannemen.

Het kruis is meer dan de afwassing van zonden, het werk van de Heilige Geest is meer dan mooie aanbiddingsmomenten. En dat is wat we moeten begrijpen als we Lukas en Handelingen in 1 keer lezen. Alles bij elkaar is de kracht van God die in ons leven door het kruis van Jezus aan het werk gaat. De genade van God is dan niet langer het gevoel dat we ons niet meer zondig voelen, maar de kracht om te wandelen zoals Jezus dat van ons verlangt.

En dat is wat we moeten leren van deze bijbelboeken, het leven gaat door na het kruis. Het kruis is geen eindpunt dat ons op de plek van de hemelbestemming zal brengen. Het kruis is het begin van een leven in de kracht van de Heilige Geest die wonderlijke dingen zal gaan doen in ons leven. Dingen die niet uit te leggen zijn, dingen die ons zullen verbazen, dingen die beschreven zijn in de bijbel.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.