In de goedertierenheid blijven

Romeinen 11

22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 23 En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. (Romeinen 11:22-23)

In dit tekstgedeelte valt een bepaalde zinsnede op, ‘als u in de goedertierenheid blijft.’ Ook Jezus heeft zo’n soort zin uitgesproken naar zijn discipelen in Johannes 15:9, ‘Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.’ Maar hoe werkt dat? Hoe kunnen wij in de goedertierenheid van God blijven wandelen?

Deze boodschap is niet onbelangrijk, want volgens Paulus hangt daar van af of wij geënt blijven in de boom die God heeft geplant of niet. En hoe graag we er ook van overtuigd willen zijn dat alles nu koek en ei is en dat Gods liefde onvoorwaardelijk is, deze boodschap laat een andere kant zien.

Want Gods liefde is onvoorwaardelijk in dat het ons uitnodigt ongeacht wie wij zijn. Maar Gods liefde is voorwaardelijk in dat het maar een ding van ons vraagt en dat is geloof en dat is een voorwaarde. En in dat geloof zorgen wij er voor dat we in Gods goedertierenheid blijven.

10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. (Johannes 15:1)

Jezus gaat door met een uitleg over hoe wij in de liefde van Jezus kunnen blijven. En die uitleg kunnen we ook bij deze tekst gebruiken. Nu kunnen we het woord ‘geboden’ vervangen met ‘wil’. Want zoals een vader goed is voor zijn kinderen maar wel regels opstelt in het huis om in een juiste relatie te kunnen wandelen met elkaar zo verlangt God er ook naar dat we naar Zijn wil wandelen.

Want ja, Gods liefde is onvoorwaardelijk voor iedereen, maar om het te ontvangen en er in te wandelen, daar zitten wel voorwaarden aan vast. Ten eerste om het te ontvangen moeten we geloven en dan moeten we luisteren naar Gods wil om er in te blijven. En daarin is God streng.

Gods goedertierenheid is zo mooi, maar laten we er in blijven wandelen. Laten we Gods goedertierenheid laten werken in ons leven door te luisteren naar Gods wil. Wandelen op het pad dat God in Zijn liefde voor ons heeft gebaand zodat wij er in alle vrede er kunnen lopen.

This entry was posted in 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.