Leven naar de Geest

Romeinen 8

4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 6 Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. 7 Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. (Romeinen 8:4-8)

24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Johannes 4:24)

God is op zoek naar mensen die in contact willen komen met Hem en die gelijkgestemd zijn met Hem. Gods verlangen is niet om zoveel mogelijk zondaren te redden van de verdoemenis, Gods verlangen is om zoveel mogelijk mensen te redden van het vlees. Een leven in het vlees is in vijandschap met God, het staat lijnrecht tegenover Wie God is en Wat Zijn verlangen is.

Zo vaak wordt water bij het evangelie gegoten en lijkt het alleen maar te gaan om een God die vol van liefde is en ons mensen wil redden van de ondergang. Als we maar zeggen dat we christen zijn dan komt het wel goed met ons. Nee, het geloof is niet een leven van werken om God goed te stemmen, maar het geloof is wel een leven dat in pure afhankelijkheid van God wil wandelen.

God verlangt naar mensen die wandelen naar de Geest. God is op zoek naar mensen die het vlees achter zich willen laten door het kruis van Jezus en nu willen leven naar de nieuwe wet, de wet van de Geest.

De mensen die in het vlees wandelen zijn vol van de dingen die het vlees verlangt. Dat betekent dat de leefwereld van zo’n persoon er vol van is. Als wij onze gedachten vullen met laatste hypes en de nieuwste roddels dan is dat onze leefwereld, en het is het vlees. En daar moeten wij een punt achter zetten. Wij moeten bewust worden dat het vlees zich altijd probeert op te dringen, maar dat wij er niet langer naar hoeven te luisteren.

De mensen die naar de Geest wandelen zijn vol van Gods verlangen. Zij horen Gods woord dagelijks in hun hart spreken. De tijd die zij besteden aan geestelijke activiteiten (bidden, bijbel lezen, Gods woorden overdenken) sterken hun geestelijk leven. Gods verlangen wordt sterker in hun hart en men gaat er naar wandelen.

Dit is een bewuste keuze die wij maken in ons leven. Een keuze om met open oren naar God te luisteren in gebed en het bijbel lezen. Als we werkelijk God willen dienen kan dat alleen door in de Geest wandelen. Laten we er naar zoeken, laten we er naar verlangen en ons hart er op zetten. Gods Geest is wat wij nodig in dit leven.

This entry was posted in 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.