Geënt

Romeinen 11

19 U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. 20 Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. 21 Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. (Romeinen 11:19-21)

De boodschap hier is dat we ons zeker niet op de schouder mogen kloppen. Het is allemaal genade en zo moeten wij daar naar kijken. Dat de takken er voor zijn afgerukt betekent niet dat wij er beter voor staan dan zij. Het is nu onze kans om te bewijzen dat wij geloof hebben in God. Want dat is de reden dat de takken er zijn afgerukt.

39 Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. (Johannes 8:39)

Deze takken waren natuurlijke nakomelingen van Abraham. Maar ze hebben niet in de geest van Abraham gewandeld. Daarom zijn ze uit de boom gerukt door Hem die de boom geplant heeft. En nu zijn wij daarin geënt opdat wij kinderen van Abraham mogen zijn.

Maar zou God Zijn verlangen naar geloof dan opzij zetten? En dat is de duidelijke boodschap die Paulus hier heeft. Vers 21 moet ons alarmeren en ons op het feit drukken dat we werkelijk vertrouwen moeten hebben in God voor alles in ons leven. God heeft de originele takken er van afgerukt, waarom zou Hij dat dan niet doen met de takken die Hij heeft geënt?

Laat dit een boodschap voor ons zijn, laten we hier uit leren dat we niet zo makkelijk over ons geloof kunnen doen. Het is niet een theorie, het zijn geen dogma’s wat God verlangt, God verlangt naar dagelijks geloof in alles wat wij doen. God verlangt een vertrouwen in Hem en Zijn werk met de wereld en met ons persoonlijk.

Als wij onze zekerheid bouwen op de religie die wij volgen, dan hoeven wij helemaal niet zo zeker te zijn. Wij moeten onze zekerheid bouwen op de genade van God en daaruit gaan wandelen. Het is geloof wat God vraagt, geloof in elke stap die wij nemen. Het geloof waardoor Abraham wandelde, zo moeten wij ook geloven.

Laten we de woorden van Paulus serieus nemen. Een stukje onzekerheid is niet zo erg als dat we vandaag de dag vaak horen. De onzekerheid van Paulus moet ons sterk maken in ons geloof. Wij zijn geënt en laten we nu vol van geloof daarin wandelen.

This entry was posted in 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.