Zijn kinderen worden

Romeinen 8

12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. 13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. (Romeinen 8:12-14)

We horen allemaal graag de boodschap dat we kinderen van God zijn. We komen in gebed tot God en spreken Hem aan als onze Vader. Maar om Gods kinderen te kunnen zijn moeten we wel uit Hem geboren worden.

12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. (Johannes 1:12-13)

Deze geboorte is door het geloof in zijn Naam, dat betekent een vertrouwen hebben in Wie God is voor ons. Dit geloof brengt ons in een complete afhankelijkheid van onze God, waardoor Hij ons volledig vernieuwd en Zijn Geest in ons doet wonen. Dat betekent het om uit God geboren worden. God is in controle, Hij doet Zijn werk in ons leven.

Geloof is een keuze om ons vertrouwen helemaal in God te leggen. Want dan zal Hij ons leven nemen en Zijn Geest in ons uitstorten. Dan zal Hij de touwtjes in handen hebben, niet om ons leven te controleren als een pop, maar om ons te leiden naar Heiligheid in Hem. Dan zijn we werkelijk Zijn kinderen omdat we willen doen wat onze Vader in de hemel doet, dan hebben we werkelijk Zijn dna in ons leven, zodat mensen God kunnen zien in ons leven.

Het evangelie wordt zoveel mooier als we leren inzien dat het een werkelijkheid kan worden in ons leven. God die Zijn Geest in ons laat werken om ons te reinigen en te sterken. Alleen zo kunnen we werkelijk Zijn kinderen zijn en werkelijk Hem behagen.

Dit is geen werk dat wij hoeven te doen, het ons volledig overgeven in de handen van Jezus die het werk voor ons heeft gedaan aan het kruis. Dat is het geloof dat God van ons verlangt en hoe Hij ons Zijn kinderen kan maken. Dit is de enige weg hoe wij werkelijk God kunnen behagen. Aan Hem alle eer.

This entry was posted in 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.