Monthly Archives: October 2019

De werkelijkheid

Psalm 60 1 Een gouden kleinood van David, ter onderwijzing, voor de koorleider, op ‘De lelie van de getuigenis’; 2 toen hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba, en Joab terugkwam en de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De werkelijkheid

Het verschil

Psalm 59 15 Laat hen dan tegen de avond terugkeren, laat hen grommen als honden en de stad rondtrekken. 16 Laat hen zelf rondzwerven op zoek naar voedsel, laat hen overnachten, al zijn zij niet verzadigd. 17 Ik echter zal … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het verschil

Vallen over woorden

Psalm 59 9 Maar U, HEERE, U lacht om hen, U bespot alle heidenvolken. 10 Tegenover zijn macht wacht ik op U, want God is mijn veilige vesting. 11 Mijn goedertieren God zal mij te hulp komen, God zal mij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vallen over woorden

Uit handen geven

Psalm 59 Word wakker, kom mij tegemoet, en zie. 6 Ja U, HEERE, God van de legermachten, God van Israël, ontwaak om al deze heidenvolken te straffen; wees niemand genadig van wie trouweloos onrecht bedrijven. Sela 7 Tegen de avond … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Uit handen geven

Karakter

Psalm 59 1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’; toen Saul dienaren gezonden had om het huis van David te bewaken en hem te doden. 2 Red mij van mijn vijanden, mijn God, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Karakter

Veilige Godsdienst

Psalm 58 7 O God, breek hun tanden in hun mond; breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE. 8 Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven; legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Veilige Godsdienst

Dagelijks gebed

Psalm 58 7 O God, breek hun tanden in hun mond; breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE. 8 Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven; legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Dagelijks gebed

Gulden middenweg

Psalm 58 4 De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder; de leugenaars dwalen vanaf de moederschoot. 5 Zij hebben vurig vergif, het lijkt op vurig slangengif; zij zijn als een dove adder, die zijn oren dichtstopt, 6 die … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gulden middenweg

Niets goeds

Psalm 58 1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’. 2 Spreekt u werkelijk recht, raad van rechters? Oordeelt u billijk, mensenkinderen? 3 Veeleer bedrijft u onrecht in uw hart; uw handen wegen geweld … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niets goeds

Oprechte woorden

Psalm 57 10 Ik zal U loven onder de volken, Heere; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën. 11 Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel, Uw trouw tot de wolken. 12 Verhef U boven de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprechte woorden