Vallen over woorden

Psalm 59

9 Maar U, HEERE, U lacht om hen,
U bespot alle heidenvolken.
10 Tegenover zijn macht wacht ik op U,
want God is mijn veilige vesting.
11 Mijn goedertieren God zal mij te hulp komen,
God zal mij op mijn belagers doen neerzien.
12 Dood hen niet, anders vergeet mijn volk het;
doe hen rondzwerven door Uw kracht,
werp hen neer, Heere, ons schild,
13 om de zonde van hun mond, om het woord van hun lippen.
Laat hen gevangen worden in hun trots,
om de vervloeking en om de leugen die zij vertellen.
14 Vernietig hen in Uw grimmigheid,
vernietig hen, zodat zij er niet meer zijn;
laat hun weten dat God Heerser is in Jakob,
ja, tot aan de einden der aarde. Sela
(Psalm 59:9-14)

Het is tijd dat de kerk dit leert bidden. Nergens in de bijbel staat er dat we vrienden moeten worden met de wereld, sterker nog, God wil ons er juist uit halen. Het moet ons duidelijk worden dat Jezus kwam om een nieuw koninkrijk te brengen, het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk waar we los zijn van deze wereld.

We kunnen vallen over deze bewoording van David, maar dan hebben we het “socialistische virus” al te pakken. Alsof er in elk mens iets goeds zit, dat is er niet. De wereld ziet alles door de bril van de leugenaar, er is geen zuiverheid in hun harten. De strijd is echt, ook in het hart van de wereld.

Soms moeten we even niet naar het nieuws luisteren, even niet naar de buren luisteren. Laat ons maar een sekte, met onze leider Jezus, laat ons maar een vreemde eend in de bijt zijn. Als de heiligheid, de liefde, de rechtvaardigheid in God maar overwint.

Val niet over de bewoording, zoek naar het hart achter deze psalm. Want dat is het hart dat aan het kruis hing. De liefde die iedereen wil redden, maar niet ten koste van rechtvaardigheid. Want dan zou die liefde niet meer perfect zijn.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.