Monthly Archives: September 2019

Karma

Psalm 57 7 Zij hebben een net gereedgemaakt voor mijn voeten, mijn ziel werd neergebogen; zij hebben een kuil voor mij gegraven, maar zij zijn er zelf middenin gevallen. Sela (Psalm 57:7) Waar komt het idee van karma vandaan? Het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Karma

Het juiste gebed

Psalm 57 5 Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen, ik lig tussen mensen die verzengen als vuur, mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn, en hun tong een scherp zwaard. 6 Verhef U boven de hemel, o … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het juiste gebed

Plan voltooien

Psalm 57 3 Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal. (Psalm 57:3) De context van dit vers is dat David weet dat hij is geroepen om koning te zijn. Samuel kwam naar … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Plan voltooien

Gods dimensie

Psalm 57 1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’; toen hij voor Saul vluchtte in de grot. 2 Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods dimensie

Geloften nakomen

Psalm 56 13 O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan; ik zal ze aan U met dankzegging nakomen. 14 Want U hebt mijn ziel gered van de dood – hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? – … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geloften nakomen

Gods woord staat vast

Psalm 56 11 In God prijs ik het woord, in de HEERE prijs ik het woord. 12 Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen? (Psalm 56:11-12) Wat is jouw woord waard? Als jij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods woord staat vast

God voelt

Psalm 56 9 Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register? 10 Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen, op de dag dat ik roep. Dit weet ik: dat God met mij is. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God voelt

Strijd

Psalm 56 6 De hele dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. 7 Zij scholen samen, zij verbergen zich; zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. 8 Zouden zij bij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Strijd

Geloven

Psalm 56 4 Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. 5 In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?v (Psalm 56:4-5) Deze woorden moeten we … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geloven

Veilig?

Psalm 56 1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Duif op verre eiken’ toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath. 2 Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken; de hele dag onderdrukt … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Veilig?