Karakter

Psalm 59

1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’; toen Saul dienaren gezonden had om het huis van David te bewaken en hem te doden.
2 Red mij van mijn vijanden, mijn God,
zet mij in een veilige vesting voor wie tegen mij opstaan.
3 Red mij van wie onrecht bedrijven,
verlos mij van de mannen van bloed.
4 Want zie, zij leggen een hinderlaag voor mijn ziel,
sterke mannen scholen tegen mij samen, HEERE,
zonder overtreding of zonde van mijn kant;
5 zij komen aansnellen en maken zich gereed,
zonder misdaad van mijn kant.
Word wakker, kom mij tegemoet, en zie.
(Psalm 59:1-5)

Veel van Davids psalmen roepen uit in angst. Waarom zou dat nu zo gebeuren? David was gezalfd door Samuel om koning te worden, maar hij had er niet om gevraagd. Dan zou het toch zo moeten zijn dat de opdrachtgever ook voor de rest zou zorgen. Want nu is het zo dat David elke psalm moet volschrijven met wanhoop gebeden.

Is dit het leven van een christen? Zo ja, waarom zou dit het leven van een christen zijn? Om hier antwoord op te krijgen moeten we eerst onze hele levensvisie opzij zetten. Want zolang we met de huidige maatstaven werken is elke vorm van ongeluk niet plezierig.

De huidige maatschappij heeft zo’n beeld geschapen van het perfecte leven waarin niets fout gaat, dat we ons niet meer zouden kunnen voorstellen dat als het leven tegenzit we dat zouden omarmen. We moeten schijnbaar vechten tegen alles wat ons emotioneel tegen staat. Ik wil dit doen, dat moet ik dat doen. Niemand mag mij tegenhouden drugs te gebruiken voor mijn plezier, niemand mag mij tegenhouden om een baby aborteren want ik ben er nu niet aan toe.

Het gaat niet om de omstandigheden, het gaat om hoe wij in die omstandigheden staan. David zou nooit de man naar Gods hart zijn geweest als hij niet door deze fases van zijn leven was gegaan. Het gaat om hoe wij handelen, welk probleem we ook krijgen. En hoe meer tegenstand, hoe sterker wij er uit zullen komen. En dat is het doel en zo zal David deze psalmen blijven zingen. Uitroepen naar de Vader, Hij is het die verlossing brengt.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.