Dagelijks gebed

Psalm 58

7 O God, breek hun tanden in hun mond;
breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE.
8 Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven;
legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken zijn.
9 Laten zij vergaan als een smeltende slak;
laat hen, als de misgeboorte van een vrouw, de zon niet zien.
10 Voordat uw kookpotten de doornstruik voelen,
zal Hij hen als in brandende toorn levend wegvagen.
11 De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak ziet;
hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze.
12 De mens zal zeggen: Ja, er is loon voor de rechtvaardige!
Ja, er is een God Die op de aarde recht doet!
(Psalm 58:7-12)

Vele van ons bidden dit gebed dagelijks. Misschien zijn we ons er niet van bewust maar het onze Vader begint met dit gebed. Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil geschiede. Woorden die verlangen naar Gods liefde, Gods rechtvaardigheid hier op aarde.

Dit zijn geen woorden van haat naar mensen, dit is het kwaad haten. En mensen hebben daarin een keuze. En die keuze moeten wij accepteren, maar dat heeft wel gevolgen. We leven niet in een wereld waarin we geen verantwoording meer hoeven af te leggen. Het lijkt misschien wel zo, alsof we alles mogen doen wat we willen, maar de werkelijkheid is anders.

Ieder van ons maakt keuzes, maar die keuze heeft wel gevolgen. We kiezen het licht of de duisternis. En zij die het licht kiezen mogen vol van verlangen zijn dat het licht voor eeuwig zal blijven schijnen. Dat de duisternis verdwijnt. Dit is geen haat naar mensen, dit is de haat tegen het kwaad.

Er is een groot verschil tussen de islam en het christendom. De islam neemt het heft in eigen handen, met geweld wil men deze woorden opvolgen. Maar het gebed is duidelijk, God moet het doen. En daar mogen wij in berusten als christenen, bidt voor Zijn komst, Hij zal het doen. En alleen mensen die echt het geloof hebben zullen bidden: “laat uw koninkrijk komen.”

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.