Het verschil

Psalm 59

15 Laat hen dan tegen de avond terugkeren,
laat hen grommen als honden
en de stad rondtrekken.
16 Laat hen zelf rondzwerven op zoek naar voedsel,
laat hen overnachten, al zijn zij niet verzadigd.
17 Ik echter zal van Uw macht zingen
en ‘s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.
Want U bent voor mij een veilige vesting geweest,
een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.
18 Voor U, mijn kracht, zal ik psalmen zingen,
want God is mijn veilige vesting,
mijn goedertieren God.
(Psalm 59:15-18)

Zie het contrast tussen mensen die God serieus nemen en mensen die helemaal niets met Hem te maken willen hebben. We kunnen wel begrijpen dat in deze tijd mensen God willen afschrijven als een sprookje, vooral als men wetenschap er tegenover wil zetten alsof de wetenschap het bewijst levert dat God niet bestaat. Maar het probleem is dat zij God niet hebben leren kennen zoals Hij echt is.

En altijd maar blijven ontkennen dat Hij bestaat zonder werkelijk contact gezocht te hebben gaat in tegen wetenschappelijk principes. Het is juist een goede wetenschappelijke houding om dingen te zien die nog niet bewezen zijn. Het begint altijd met een theorie die van alle kanten bekeken moet worden.

Maar als we halsstarrig blijven ontkennen dat dit onderzocht moet worden dan blijft er niet veel over van ons geestelijk leven. En helaas zijn er veel christenen die precies op hetzelfde eilandje wonen. Ze denken wel dat er wat is, maar echt het koninkrijk van God zoeken zit er niet bij.

Er moet een groot verschil zijn tussen ons leven en dat van de wereld. Niet omdat wij allemaal lieve mensjes zijn, maar omdat wij een geestelijk leve hebben, een leven waarin God wordt verheerlijkt. Een leven waarin de Heilige Geest werkelijk vruchten draagt.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.