Veilige Godsdienst

Psalm 58

7 O God, breek hun tanden in hun mond;
breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, HEERE.
8 Laat hen smelten als water, laat hen wegdrijven;
legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgebroken zijn.
9 Laten zij vergaan als een smeltende slak;
laat hen, als de misgeboorte van een vrouw, de zon niet zien.
10 Voordat uw kookpotten de doornstruik voelen,
zal Hij hen als in brandende toorn levend wegvagen.
11 De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak ziet;
hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze.
12 De mens zal zeggen: Ja, er is loon voor de rechtvaardige!
Ja, er is een God Die op de aarde recht doet!
(Psalm 58:7-12)

Doe het niet zelf, nooit, vertrouw op God dat Hij het zal doen. Niemand heeft het zelf in handen. Dat maakt het christelijke geloof een erg veilig geloof. Wij hoeven niet, sterker nog, wij mogen geen geweld gebruiken.

Maar wij mogen wel bidden, wij mogen wel verlangen naar Gods hand. En ook daar hoeft niemand bang voor te zijn. Als je niet in een god gelooft zal er natuurlijk niets gebeuren, of toch wel? En als je wel in de God gelooft die alles gegeven heeft in liefde voor ons, mogen we weten dat God rechtvaardig zal handelen.

Hij handelt uit liefde en rechtvaardigheid. En als we dan dit gebed lezen moeten we het niet verwarren met een onrechtvaardige God die uit onrechtvaardige woede zal handelen. Maar dat betekent niet dat er geen woede zal zijn. Hij blijft rechtvaardig en in ons leven hebben wij altijd verantwoordelijkheid voor alles wat we doen.

We zullen deze gebeden alleen leren begrijpen als we God hebben leren kennen. Mensen zullen deze verzen zien vanuit socialistische compassie, maar daarin gaat men uit van het goede in de mens. En dan zal dit lied pijn doen, maar als we God leren kennen als rechtvaardig en vol van liefde, dan begrijpen we dat er keuzes gemaakt worden die wij niet begrijpen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.