Monthly Archives: June 2019

Karma

Psalm 53 6 Daar zijn zij door angst bevangen, maar er was niets angstwekkends; want God heeft de beenderen van uw belagers verstrooid. U hebt hen te schande gemaakt, omdat God hen heeft verworpen. (Psalm 53:6) Denk aan het verhaal … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Karma

Zonder God

Psalm 53 5 Hebben zij dan geen kennis die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen God niet aan. (Psalm 53:5) Het idee dat er een God is, is voor aardig wat mensen niet zo … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zonder God

Goed doen

Psalm 53 4 Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goeddoet, zelfs niet één. (Psalm 53:4) Hoe kan het dat het zover is gekomen? God heeft ons zelf geschapen, is het dan niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Goed doen

God zoekt ons

Psalm 53 3 God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. (Psalm 53:3) God heeft wel degelijk een doel en het doel is zeker niet om de … Continue reading

Posted in Bible | Comments Off on God zoekt ons

Dwaas

Psalm 53 1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider, op Machalath. 2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand die goeddoet. (Psalm 53:1-2) Hoe zou iemand … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Dwaas

Eeuwig zingen

Psalm 52 11 Ik zal U voor eeuwig loven, om wat U gedaan hebt; ik zal Uw Naam verwachten, want die is voor Uw gunstelingen goed. (Psalm 52:11) Dit kan heel raar klinken voor mensen die God niet hebben leren … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Eeuwig zingen

Bladerrijke olijfboom

Psalm 52 10 Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd. (Psalm 52:10) Denk aan psalm 1, waarin de psalmist een boom beschrijft die vlakbij een rijk … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bladerrijke olijfboom

Vertrouwen of niet

Psalm 52 8 De rechtvaardigen zullen het zien en ontzag hebben; zij zullen om hem lachen en zeggen: 9 Zie, de man die God niet tot zijn kracht maakte, maar op zijn grote rijkdom vertrouwde; hij was sterk geworden door … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vertrouwen of niet

Het goede doel

Psalm 52 7 Maar God zal u voor altijd afbreken; Hij zal u grijpen en wegrukken uit de tent, ja, u ontwortelen uit het land van de levenden. Sela (Psalm 52:7) Is dit de kwaadaardige God waar men over praat, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het goede doel