Monthly Archives: July 2019

Gemeenschap

Psalm 54 6 Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen. 7 Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden; breng hen om vanwege Uw trouw. (Psalm 54:6-7) In Nederland is het niet meer zo … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gemeenschap

Bidden om Zijn recht

Psalm 54 3 O God, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht. 4 O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore. 5 Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bidden om Zijn recht

Verlossing uit relatie

Psalm 54 3 O God, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht. 4 O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore. 5 Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlossing uit relatie

Vijandelijk gebied

Psalm 54 1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel; 2 toen de Zifieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden: Verbergt David zich niet bij ons? (Psalm 54:1-2) We wanen ons veilig in Nederland, alsof wij niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vijandelijk gebied

Volkomen wonder

Psalm 53 7 Och, dat Israëls volkomen verlossing uit Sion kwam! Wanneer God de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn. (Psalm 53:7) Als we dit gebed lezen dan moeten we 1 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Volkomen wonder