Daily Archives: November 2, 2018

Wat zonden moeten doen

Psalm 38 1 Een psalm van David, om te doen gedenken. 2 HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid. 3 Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen, Uw hand is op mij neergekomen. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wat zonden moeten doen