Vertrouwen op God

Psalm 40

5 Welzalig de man
die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,
en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn
of afdwalen naar leugen.
6 HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,
en Uw gedachten, die U over ons hebt.
Men kan ze voor U niet uiteenzetten.
Zou ik ze verkondigen en uitspreken,
dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.
(Psalm 40:5-6)

Wat is de link tussen vers 5 en 6, vers 5 heeft het over een vertrouwen hebben op God en vers 6 spreekt van de grote wonderen van God. Het lijken twee totaal verschillende onderwerpen, maar in werkelijkheid kan de een niet zonder de ander. Want een vertrouwen hebben is niet gebaseerd op niets.

De relatie die wij hebben met mensen is gebaseerd op het vertrouwen dat wij hebben. Als wij geen vertrouwen hebben in iemand zal die relatie heel afstandelijk zijn. Op het moment dat wij veel vertrouwen hebben zal die relatie er veel beter uitzien. En ook al klinkt dat heel logisch voor ons, in onze relatie met God is dat niet altijd even duidelijk.

Het vertrouwen dat wij hebben is namelijk afhankelijk van de ervaring die wij hebben in de relatie. Voelen wij ons vaak bedrogen zullen we weinig vertrouwen hebben, hebben we positieve vruchten gezien in een relatie zal het vertrouwen sterker en sterker worden. En dat is de link tussen vers 5 en 6.

David begint in vers 6 God te prijzen om Zijn goedheid. Voor David is het duidelijk, Hij kan voor de 100% op God vertrouwen. Want Gods handelen is het bewijs dat Hij het beste met ons voor heeft, David zegt dat hij niet uitgepraat zal kunnen raken over Gods grote werken. Daarom is vertrouwen helemaal niet zo normaal onder christenen, want wat jij nu van God?

Weet jij werkelijk dat God goed is voor jou? Zou jij niet hele andere keuzes maken in het leven als dat vertrouwen er werkelijk was. Wij in de reformatorische kerken hebben God zo verkeerd afgebeeld dat er nauwelijks vertrouwen mogelijk is. God doet maar wat Hij wil met Zijn soevereiniteit en wij kunnen daar niets mee dan alleen bevreesd zijn. En dat is niet de God die David hier kende. Hij kende God en vertrouwde met Zijn hele hart.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.