Een relatie met God?

Psalm 39

13 Luister naar mijn gebed, HEERE,
neem mijn hulpgeroep ter ore,
zwijg niet bij mijn tranen,
want ik ben een vreemdeling bij U,
een bijwoner, zoals al mijn vaderen.
14 Wend Uw blik van mij af, zodat ik mij verkwik,
voordat ik heenga en er niet meer ben.
(Psalm 39:13-14)

Hoe ziet jouw relatie met God eruit? Nu hebben we misschien een verkeerd beeld bij het woord ‘relatie’, want hoe kunnen we eigenlijk een relatie met God hebben? In principe doen we daar helemaal niets aan, we staan allemaal in een relatie tot elkaar, landgenoot, broer of zus, werkgever en ga zo maar door. En in die zin hebben we dus ook een relatie met God, of je dat nu wil of niet.

Maar zoals elke andere relatie gaat het om de invulling die wij er aan geven. Sommige familierelaties zijn kapot, dat heeft alles te maken met hoe mensen in hun relatie met elkaar staan, het zijn de keuzes die ze dan maken om elkaar bijvoorbeeld te negeren. Andere relaties zijn heel sterk, maar ook dat is een keuze die mensen maken om bijvoorbeeld elkaar wekelijks te bezoeken.

En zo gaat dat ook in onze relatie met God, investeren wij in een relatie met Hem of houden we die relatie op afstand en praten we er alleen over met anderen? Het is een keuze die jij moet maken en niets doen is ook een keuze.

David heeft een heel sterke relatie met God. En daarom kan hij zo praten, de psalmen laten zien dat hij geen blad voor de mond neemt. God is alles voor hem, die relatie is de basis van heel zijn leven. Je zult deze psalmen niet kunnen doorgronden als je de relatie met God maar een beetje laat aanmodderen.

Investeer in een relatie met Hem, zoek naar de weg in het koninkrijk van God. Dan zul je kunnen begrijpen wat het verlangen van David hier is. Een verlangen dat God heel dichtbij is.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.