Daily Archives: November 1, 2018

Twee kanten

Psalm 37 38 Maar de overtreders worden tezamen weggevaagd, het einde van de goddelozen wordt afgesneden. 39 Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, taw hun kracht ten tijde van benauwdheid. 40 De HEERE zal hen helpen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Twee kanten