Rechtvaardig wandelen

Psalm 26

1 Een psalm van David.
Doe mij recht, HEERE,
want ík ga mijn weg in mijn oprechtheid.
Op de HEERE vertrouw ik,
ik zal niet wankelen.
(Psalm 26:1)

We moeten de discussie over zonden eens loslaten, het kruis is er niet om onze zonden goed te praten. Jezus is niet gestorven zodat wij ons niet meer slecht voelen over de misstappen die we toch weer gaan maken. Jezus is gestorven zodat wij met Hem mogen sterven aan de zondige natuur. Hij is gestorven zodat wij verlost worden van het kwaad.

Wij denken dat God ons recht doet omdat Hij Zijn Zoon ziet als een masker over ons leven. Dat is niet het evangelie, het evangelie moet werkelijkheid worden in ons leven, het is geen pleister voor het bloeden. En daarom is dit vers nog steeds belangrijk voor ons. God doet ons recht omdat wij nu in oprechtheid wandelen. Ons verlangen om rechtvaardig te wandelen heeft daar alles mee te maken.

Genade is niet dat God Zijn ogen even dicht doet als we zondigen. Genade is dat God ons uit de rotzooi oppakt en ons in een nieuw leven zet. Het enige wat wij daar voor moeten doen is geloven en geloven is een verlangen naar deze rechtvaardigheid. De Heere doet ons recht omdat wij de stap hebben gemaakt om de weg van oprechtheid te bewandelen. En dat is geen werk, het is een verlangen dat God zal beantwoorden in ons leven.

Dan vertrouwen we op de Heere en zullen we niet wankelen. Stop met excuses verzinnen waarin we ons leven vergoelijken. We moeten onszelf er van overtuigen dat ons leven werkelijk verlossing nodig heeft. We moeten onszelf er van overtuigen dat een rechtvaardig leven mogelijk is in Jezus. We moeten er naar gaan verlangen, want dat verlangen zal God beantwoorden in het kruis van Jezus.

Dan kunnen we net als David bidden dat God ons recht doet omdat wij een oprecht leven hebben. Want op Hem mogen we vertrouwen, in Hem zullen we niet wankelen. Het kruis staat niet op zichzelf, het is een samenwerken van ons verlangen, ons gebed en ons geloof met de het machtige verlangen van Gods liefde en de kracht van het bloed.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.