Alles in Zijn handen leggen

Psalm 25

20 Bewaar mijn ziel en red mij; sjin
laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.
(Psalm 25:20)

David legt zijn leven, zijn bestaan in de handen van God. Als David schrijft over zijn ziel dan bedoelt hij daar alles mee, wie hij, wat hij is en ga zo maar door. Dit gaat niet over de zondagmorgen waar we elke keer weer rekening mee moeten houden als we zaterdag zo nodig willen stappen. David legt heel zijn bestaan in de handen van God, de vraag is of wij zover zijn om deze stap in ons leven te nemen?

Dit is niet zo’n makkelijke beslissing als de beslissing over op zondag naar de kerk gaan. Dit is levens bepalend, het bepaald hoe wij beslissingen nemen, het bepaald hoe wij omgaan met situaties die op ons afkomen. Betrekken wij God werkelijk bij het proces waar wij elke keer weer door moeten gaan als we problemen hebben, of gaan we toch op eigen houtje.

Het is moeilijk om ons leven in iemands handen te geven. En het lijkt nog moeilijker om ons leven in de handen van een God te geven waaraan we soms zelfs twijfelen of Hij wel bestaat. De wereld om ons wil ons in ieder geval duidelijk maken dat wij gek zijn, die God van ons is een verzinsel, de wetenschap lijkt het te winnen. Hoe kunnen we daar nu op vertrouwen?

En dat is nu precies geloof, vertrouwen op Hem, ook al lijken we niets te zien. En als je er allemaal niet zo zeker of bent, dan is dat juist het probleem in jouw geloofsleven. Vertrouwen is de sleutel, het is het centrale woord in ons christelijk geloof. Als dit oprechte vertrouwen er niet is dan heeft het om eerlijk te zijn, weinig zin om deze woorden te zingen tijdens de kerkdienst. Er moet aan iets anders gewerkt worden dan je mooie zangstem.

Natuurlijk is er de twijfel, daarom ook het gebed om niet beschaamd te worden. We nemen namelijk onze toevlucht tot Hem en dan moeten we daar ook echt op kunnen vertrouwen. Dit is het leven van een christen, vergeet even alle verzinsels en activiteiten die we er om heen hebben verzonnen, het gaat om jou en God. Dat is geloof, vertrouwen op Hem, ook als we het niet zien.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.