Toets mijn leven

Psalm 26

2 Beproef mij, HEERE, ja, stel mij op de proef,
toets mijn nieren en mijn hart.
(Psalm 26:2)

Je moet wel heel zeker zijn van je zaak als je God vraagt om je op de proef te stellen. Want dat is wat David hier doet, hij vraagt of God hem kan beproeven. Ik heb toch zeker niets verkeerds gedaan, ik ben perfect. Toch is dit niet helemaal de toon van dit vers, het is niet dat David wil aangeven dat hij perfect is, maar wel dat hij er naar verlangt.

In ons calvinistisch landje klinkt dit nogal hoog van de toren. Wij hebben het niet zo op zonden, wij praten er liever niet over, want dan worden we al snel met de neus op de feiten gedrukt. En dat willen we niet, negeren is het beste wat we kunnen doen. En dat is juist wat David hier niet doet, de genade van God vraagt niet van ons dat we de zonden negeren, het vraagt ons dat we de zonden in de openbaarheid brengen.

Johannes 3:16 is het beroemde vers waarin een ieder die gelooft het eeuwige leven zal ontvangen. Maar het stopt daar niet, want de verzen die daarop volgen hebben het over in het licht wandelen. De zonden moeten in de openbaarheid komen en dat is nu wat David hier ook bidt. Beproef mij, toets mijn nieren en mijn hart, breng alles in de openbaarheid.

Dit is het verlangen van een echte christen, mensen die verlangen naar de openbaarheid van hun zonden. Zij willen in het licht van Jezus wandelen, zij willen niets voor God verborgen houden. Beproef mij Heere, test mijn leven, ik wil namelijk doen wat U van mij verlangt.

De verzen die hier op volgen lijken alsof David zichzelf rechtvaardigde voor God. Maar deze houding moeten wij vergeten, want het is juist goed om te kijken naar wat wij goed doen. Niet omdat wij het zijn, maar omdat we er naar verlangen dat onze verlangens dezelfde zijn als die van God. Elke keer die veroordelende kritiek op mensen die verlangen naar een heilig leven is kijken vanuit een werelds denkpatroon. God verlangt er naar om jouw leven te beproeven, Hij wil jouw leven heilig maken. Daar is niets slechts aan, alleen mensen die blijven hangen in hun eigen vleselijk leven, zijn degene die werkelijk te trots zijn om dat op te geven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.