Getoetst

Psalm 17

2 Laat van Uw aangezicht mijn recht uitgaan,
laat Uw ogen zien wat billijk is.
3 U hebt mijn hart beproefd,
het ‘s nachts doorzocht,
U hebt mij getoetst,
U vindt niets.
Wat ik ook moge denken,
het komt mij niet uit de mond.
(Psalm 17:2-3)

Nogmaals dit is geen arrogantie van David, hij probeert zichzelf niet rechtvaardiger voor te stellen dan hij werkelijk is. Met God lukt dat gewoon niet, Hij kent ons hart en weet onze motivatie. Dit is een diep verlangen van David, het is zijn verlangen dat hij rechtvaardig voor God wandelt en dat is geen verkeerd verlangen. Het is geen arrogantie het is het verlangen dat hij een leven heeft in Gods aanwezigheid.

Er moet een moment komen in ons leven dat het verlangen naar rechtvaardigheid niet meer wordt gezien als schijnheiligheid. We hebben ons zo afgezet tegen elke vorm van vroom gedrag dat dit verlangen van David geen plek meer heeft in onze kerken. We zien het wel als we in de hemel komen. Maar het is juist dit verlangen en gebed dat God wil beantwoorden in ons leven.

En daarom is het ook niet raar als we proberen om rechtvaardig te leven. Bewust stappen zetten waar we Gods goedkeuring voor krijgen. En zo moeten we deze verzen lezen, het zijn geen woorden die er spontaan uitkomen het zijn woorden waar een diep verlangen aan vooraf ging. Een verlangen om rechtvaardig leven, een verlangen om God te dienen. Dagelijks gebed, dagelijks de wet lezen.

En daarom zegt David ook dat hij niet alles er zomaar uit wil gooien. Hij weet dat er zoveel gedachten door ons heen flitsen, hij weet dat er elke keer weer ideeën in onze gedachten groeien. Maar die gedachten zijn niet altijd vruchtbaar en daarom hoeven ze ook niet elke keer zomaar uit onze mond te laten komen.

Hier is een man die bewust bezig is met zijn leven, hij wil dat het goed is voor God. En dat is ook wat Jezus van ons verlangt, eerst het koninkrijk van God zoeken en Zijn rechtvaardigheid. En dan zullen we dit gebed ook kunnen bidden, dan is deze psalm echt een lied dat uit ons hart komt. Want zo’n leven kunnen we alleen met God doen en dat is wat David laat zien in deze psalm.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.