Waarom aarzelen

Handelingen 22

16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.  (Handelingen 22:16)

Paulus gebruikt zijn eigen leven als een ultiem voorbeeld van hoe we het Koninkrijk van God kunnen binnen gaan. Zoals hij getuigt over deze ene vraag: ‘waarom aarzelt u?’ Het is alsof die vraag door blijft galmen in de harten van al de hoorders die om hem heen staan. En het blijft door galmen in de oproep tot bekering die zoveel evangelisten elke dag weer aan mensen doen.

Dit is evangelisatie, getuigen van deze enorme keuze die we mogen maken om de genade van God te ontvangen in ons leven. Maar dan moeten we onszelf eens afvragen of wij die keuze ook hebben gemaakt? Want zoals we bij Paulus kunnen zien is die keuze voor hem, de keuze die hij deze mensen ook voorschotelt.

Aarzelen betekent dubben over een bepaald punt, in dit geval gaat het over de keuze om Jezus echt te volgen. En om eerlijk te zijn lijkt het er op dat veel christenen hun hele leven aarzelen. Ze gaan trouw naar de kerkdienst, ze zijn actief betrokken, maar of men werkelijk die keuze heeft gemaakt om door de smalle poort te gaan weet men niet.

Laat deze vraag ons vandaag bezig houden, zijn wij aan het aarzelen om die volgende stap in ons geloof te zetten? Laten we vandaag in gebed voor de troon van God komen en Hem vertellen dat we niet langer willen aarzelen, we willen geen tijd meer verspillen aan de onzin van deze wereld. Het is nu de tijd om ons leven helemaal aan Hem over te geven net zoals Paulus dat toen heeft gedaan.

In het geval van Paulus was het een doop, de doop waarmee hij het Koninkrijk van God binnen ging. Misschien hebben wij die stap al gemaakt maar heeft het niet het juiste effect gehad. Maar ook vandaag kunnen we ons weer voor de troon van God neerleggen en Hem laten weten dat we toch echt de stap willen maken. En dan zal Zijn genade komen en ons sterk maken om de stap ook werkelijk te zetten.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.