Getuigenis

Handelingen 22

6 Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. 7 En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? 8 En ik antwoordde: Wie bent U, Heere? En Hij zei tegen mij: Ik ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt. 9 En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem Die tot mij sprak, hoorden zij niet. 10 En ik zei: Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij: Sta op en ga naar Damascus, en daar zal met u gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te doen.  (Handelingen 22:6-10)

Eerst liet Paulus zien dat hij werkelijk 1 van hen is en nu laat Paulus zien waarom hij toch tot de conclusie gekomen is dat de weg die hij ging niet juist was. Juist omdat Paulus oprecht was in zijn motivatie, toen hij bij de religieuze leiders hoorde, zien we nu dat hij oprecht is in het volgen van Jezus.

Paulus vertelt van het belangrijke moment in zijn leven waarin hij Jezus ontmoette. Juist toen hij zo hard tekeer ging tegen de christenen was het Jezus die hem openbaarde dat hij het verkeerd deed. En dat was voor Paulus toen een moment dat hij voor het blok werd gezet. En alleen als we oprecht willen zijn in ons wandelen zullen we op zo’n moment de juiste keuze maken. En Paulus heeft die keuze gemaakt.

De vraag is of we dit allemaal zo nodig hebben? Want veel christenen zullen zeggen dat ze helemaal niet zo’n moment hebben meegemaakt. En inderdaad zullen niet alle christenen zo’n moment ervaren, maar dat betekent niet dat wij niet voor het blok worden gezet. Want juist deze getuigenis van Paulus is nu het blok voor al die mensen die naar hem aan het luisteren zijn.

En dat is waar wij graag overheen willen lezen, want deze getuigenis zoals elke andere getuigenis kan voor ons een blok zijn waardoor wij ook een keuze moeten maken. Want de mensen die naar Paulus aan het luisteren zijn moeten nu een keuze maken of ze oprecht willen zijn in hun geloof en Jezus willen accepteren of niet. Zo zullen ook wij bij het horen van een getuigenis van iemand in onze gemeente voor het blok worden gezet om een keuze te maken om oprecht te zijn in ons geloof.

We zullen echt wel een ervaring met God hebben in ons leven, maar het hoeft niet allemaal een blok te zijn. Voor een ander kan het een moment van vertroosting zijn en ga zo maar door. Maar al deze getuigenissen kunnen invloed hebben op ons leven. Want het is God die aan het werk gaat en wij kunnen dat ook accepteren voor ons leven. Het moment van Paulus kan dan ook ons moment worden.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.