Normaal

Handelingen 21

7 Nadat wij de reis per schip vanaf Tyrus volbracht hadden, kwamen wij aan in Ptolemaïs, begroetten de broeders en bleven één dag bij hen. 8 En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren, daarvandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem. 9 Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden.  (Handelingen 21:7-9)

Dit is het nieuwe testament, dit zijn geen oude testament verhalen die ver bij ons vandaan staan. En toch klinkt het heel raar in onze oren. Een diaken die 4 dochters heeft die profeteerden. En we kunnen nu niet de apostelkaart spelen, want die 4 dochters waren geen apostelen. We moeten hier serieus naar durven kijken, dit was de realiteit nadat de Heilige Geest was uitgestort op de volgelingen van Jezus.

Filippus was 1 van de zeven diakenen die in de beginfase van de gemeente in Jeruzalem werd uitgekozen om te helpen met het dienen. Ook wordt Filippus hier geïntroduceerd als een evangelist, het is duidelijk deze man wil net als de andere apostelen God dienen. En niemand staat hem daar in de weg, sterker nog de Heilige Geest is met hem.

Daar bovenop komt nog dat zijn geloof zijn gezin beïnvloed, op een goede manier. Zijn dochters zijn ook vol van de Heilige Geest en kunnen daarom profeteren. Dit is normaal en dat moeten we in onze oren knopen. Laat er geen enkele twijfel in je hart zijn dat dit bijzonder is, want dat is het niet. Wij hebben het bijzonder gemaakt om onszelf te kunnen excuseren omdat het bij ons niet normaal is.

Denk aan het werk van Luther en Calvijn, denk aan de reformatie, was dat niet bedoeld om het geloof weer dichtbij ons te krijgen. En dat is precies waarom wij de Heilige Geest hebben ontvangen, zodat wij onderdeel worden van het hele geheel. Het lichaam van Christus bestaat dan werkelijk uit zoveel verschillende gaven.

Dit is normaal, God wil zo sterk aanwezig zijn in ons gezin, in onze gemeenten. En het enige wat God van ons vraagt is dat wij verlangen naar deze gaven van de Heilige Geest. Dat is alles, het moet ons beschamen dat wij elke zondag een kerkdienst hebben zonder ook maar 1 keer te bidden voor deze gaven in ons leven.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.