Geestelijk luisteren

Handelingen 21

1 En het gebeurde, nadat wij ons van hen losgemaakt hadden en weggevaren waren, dat wij rechtstreeks koers zetten naar Kos, de volgende dag naar Rhodos en vandaar naar Patara. 2 En toen wij een schip gevonden hadden dat naar Fenicië zou oversteken, gingen wij aan boord en voeren weg. 3 En nadat wij Cyprus in zicht gekregen hadden en dat links hadden laten liggen, voeren wij naar Syrië en kwamen aan in Tyrus, want daar moest het schip zijn lading lossen. 4 En nadat wij er discipelen gevonden hadden, bleven wij daar zeven dagen. Zij zeiden tegen Paulus, door de Geest, dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. 5 Het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, dat wij vertrokken en verder reisden. En zij begeleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En wij knielden neer op het strand en baden. 6 En toen wij elkaar gegroet hadden, gingen wij aan boord van het schip, maar zij keerden terug, ieder naar zijn huis.  (Handelingen 21:1-6)

Paulus is op ramkoers, hij wil geen seconde verliezen maar de confrontatie in Jeruzalem aangaan. Hij weet dat die er gaat komen, want in zowat elke gemeente waar hij langs gaat wordt hetzelfde geprofeteerd. Zijn gang naar Jeruzalem zal er een zijn van vervolging.

Het is wel interessant om te zien dat er in zoveel gemeenten profetische woorden zijn. In het oude testament was het eigenlijk niet zoveel anders. In de tijd van Samuel en Elisa zien we ook dat er profetenscholen zijn. Grote groepen profeten die hun leven in het teken van het woord van God zetten. Veel van die profetische woorden zijn niet in de bijbel terecht gekomen, maar dat betekent niet dat ze niet belangrijk waren.

Vaak zijn profetische woorden belangrijk voor het moment dat ze worden uitgesproken. Wat de Geest hier door deze discipelen tot Paulus spreekt is voor dat moment. Maar we kunnen lezen in de brief aan de gemeente in Korinthe dat elke gemeente mensen zou moeten hebben die profeteren of spreken door de Geest.

En het is arrogant om te denken dat wij het wel zonder kunnen doen. Wij hebben vandaag de dag ook deze profetische woorden nodig, misschien wel juist vandaag de dag door alle valse woorden die we over ons heen krijgen. Door het lezen van dit bijbelboek beginnen we te zien hoe een gemeente moet worden opgebouwd. Er zijn leiders die vol zijn van de Heilige Geest, er zijn gemeenteleden die door de kracht van de Heilige Geest geestelijke woorden spreken.

Het is bemoedigend om te zien dat het werk van Paulus zoveel vrucht heeft gedragen. De gemeenten groeien naar volwassenheid in de Heilige Geest. Er zijn mensen die werkelijk in de gaven van de Heilige Geest onderdeel zijn van die gemeenten. En dat moeten we vandaag ook gaan zien in onze gemeenten, wij moeten ook groeien naar deze volwassenheid dat we werkelijk een gemeente zijn die geestelijk luistert.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.