Geven met passie

Handelingen 20

33 Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd. 34 En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften, en voor hen die bij mij waren. 35 Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.  (Handelingen 20:33-35)

Bij iemand als Paulus moeten we bij zulke uitspraken nooit denken aan arrogantie. Dit is oprecht, dit is om aan te geven dat Paulus geen enkele valse motivatie had, zijn verlangen is het verlangen van God. En dit is tegelijk een les voor deze leiders van Efeze, zij moeten precies hetzelfde doen.

Het grote gevaar van elke organisatie is dat het zakelijk wordt. Bij het begin van bijna elke christelijke organisatie is er een passie, iemand die met zijn hele hart verlangt de wil van de Vader te doen. Maar er komt een tijd dat het ‘succes’ dat God geeft omgezet wordt in een zakelijk belang. Er is een structuur ontstaan van giften ontvangen en het verantwoorden van projecten die men opzet.

En zeker als de tweede generatie de organisatie overneemt is er weinig over van de passie waarmee de organisatie is opgezet. Maar het werk in het Koninkrijk van God kan niet zonder de passie waarover Paulus het hier heeft, het geven van ons leven aan het werk van God. En hoezeer we ook een salaris nodig schijnen te hebben, het kerkenwerk, het zendingswerk wordt een werk zonder passie.

Het ging Paulus niet om geld, het ging Paulus er om om te geven van wat hij van God had ontvangen. De leiders moeten niet alleen luisteren naar zijn woorden, maar ze moeten ook kijken naar hoe hij heeft gezwoegd. En ze moeten hem daarin volgen. Het is zoveel mooier om te geven dan te ontvangen, het is zoveel mooier om op te offeren dan een offer te ontvangen.

En dat kunnen we pas echt begrijpen als we uit onze bubbel stappen van christelijke structuur en even iets anders durven te doen dan we gewend zijn. Iets waar we niets voor terug krijgen, zelfs geen erkenning. En dan kunnen we werken voor God vol met passie, dan hebben we niet eens een organisatie nodig om het evangelie te verkondigen. En dat moeten we leren van Paulus, dit is geen arrogantie dit is een leven zoals God het graag ziet, een leven dat oprecht Hem wil dienen met passie.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.