Waakzaam

Handelingen 20

29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. 31 Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. (Handelingen 20:29-30)

Paulus wil niet zien dat het werk dat hij heeft gedaan teniet gedaan zal worden door andere mensen. Hij wil dat de mensen blijven volharden. In onze gemeenten is er ook dit verlangen dat we vooral niet van de waarheid afwijken. En dat is een heel goed verlangen, als we werkelijk verlangen naar de waarheid. Want Paulus heeft het hier niet over het beschermen van zijn waarheid, maar het beschermen van het evangelie.

En onze manier van het beschermen van de waarheid is het allemaal opschrijven in boeken en daar mag niemand wat aan veranderen. Deze boeken zijn bijna net zo’n autoriteit als de bijbel. Er valt niet te tornen aan die grote reformatoren en hun geschriften. Maar dat is niet de manier om die wolven die gaan komen te bestrijden.

Dat die wolven komen, daar hoeven we niet aan te twijfelen, maar dat we die wolven kunnen bestrijden vanachter onze bureau wanneer we onze theologie met veel denkwerk opschrijven dat is een luchtkasteel. We houden onze theologie niet puur door mensen naar een academische opleiding te sturen en andere mensen te laten denken dat alleen de knappe kopen de waarheid weten.

We moeten werken voor de waarheid, we moeten waakzaam zijn. Altijd weer in gebed tot God komen met het verlangen om de waarheid te kennen. En dat is de enige manier om die wolven te kunnen weerstaan. De waarheid komt niet door knappe hersens, de waarheid komt door de Heilige Geest. En als wij vertrouwen op een systeem dan worden we levend opgegeten, we moeten vertrouwen op de Gever van de waarheid.

Waakzaam zijn, actief blijven in onze relatie met God, actief blijven zoeken naar wat God ons wil vertellen. Zo moeten we blijven wandelen in ons geloof. Als we stil gaan staan en denken dat we het allemaal wel hebben dan komt het niet goed. Dan zijn we pas een goede prooi voor die wolven. Dit was ook de boodschap van de reformatoren, de mensen moesten zelf de waarheid leren kennen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.