Vrezen en dan…

Handelingen 19

15 Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? 16 En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. 17 En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. 18 En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. (Handelingen 19:15-18)

Het effect op mensen als zij God beginnen te vrezen is dat zij zich bewust worden van hun zonden. En dat zien we hier gebeuren, ze zien dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, dat Hij werkelijk door God gestuurd is en die bewust zijn geeft hen vrees. En daarom beginnen ze God te vrezen, ze kunnen even niets anders doen dan zich bewust worden van het feit dat God aan het werk is.

God vrezen is iets heel anders dan trouw elke zondag naar de kerkdienst gaan of elke dag voor het eten bidden. God vrezen is ons bewust worden van de aanwezigheid van God en daarop passen wij ons leven aan. Want kijken wij nog steeds naar dezelfde dingen op tv of op het internet als we er van bewust zijn dat God met ons meekijkt? Want dat is werkelijk God vrezen.

En deze mensen zijn zich daar van bewust, hier is een God aan het werk. En daarom beginnen ze hun zonden te belijden. Want in de aanwezigheid van God kunnen we niet blijven in onze zonden. En het woord ‘blijven’ is heel belangrijk in deze zin. Want God verlangt er naar om ons te vergeven, maar verlangt er ook naar dat wij onze zonden belijden.

Met andere woorden we kunnen wel als zondaars voor de troon van God komen, maar we kunnen er niet blijven als we niet bereid zijn om onze zonden te belijden. En dat is de sleutel voor het vrijmoedig voor de troon van God komen. Het is geen happy-clappy bezigheid, het is een vrezen waarbij wij ons bewust zijn van ons leven en de aanwezigheid van God.

En als we dat begrijpen dan ontstaat er een hele andere relatie met God. Dan is God niet langer op een afstand die ons observeert, maar dan is het God die dicht bij ons is. En wij leven dan niet langer in onzekerheid, maar zijn bewust van God in ons leven.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.