Onze identiteit

Handelingen 19

15 Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? 16 En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. 17 En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. 18 En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. (Handelingen 19:15-18)

Wie zijn wij? Hebben wij werkelijk onze identiteit in Jezus? Want dat is de vraag die deze boze geest stelt. We kunnen van het leven van Jezus leren dat de boze geesten bang waren voor Hem, maar vele van ons zijn zelfs bang om maar te denken dat de duivel bang voor ons is. Op de een of andere manier is er een soort respect voor satan en zijn we bang om hem uit de tent te lokken.

En daarom is het een terechte vraag, hebben wij onze identiteit in Jezus? Zijn wij in Jezus en is Jezus in ons? En als we ons afvragen hoe we onze identiteit in Jezus kunnen hebben dan is het de tijd dat we de evangeliën gaan lezen. We moeten leren proeven wat de motivatie en verlangen was van Jezus toen Hij hier op aarde wandelde. We volgen Hem in Zijn wandel en onderwijs.

Wat zou er gebeuren als wij satan zouden confronteren in ons leven? Laten we groeien in het geloof dat God in ons woont en wij uit Hem onze identiteit ontvangen. Wij vechten niet langer voor onze eigen identiteit voor ons eigen koninkrijkje. Nu is het de tijd dat we ons richten op Zijn Koninkrijk en ons leven en onze identiteit daarop baseren.

De boze geest dacht even zijn krachten te tonen, maar het komt hem duur te staan. Want juist door deze gebeurtenis vrezen meer en meer mensen de Zoon van God. Ze zien nu dat de Heere Jezus niet zomaar een profeet is geweest, maar ze zien dat Jezus werkelijk door God gezonden is. Ze kunnen nu zien dat ze werkelijk op Hem kunnen vertrouwen, dat het de werkelijkheid is waarin ze mogen wandelen.

Misschien willen onszelf hier verre van houden, misschien is er diep van binnen een angst om te worden geconfronteerd met het kwaad. Misschien willen we het eigenlijk niet loslaten omdat we dan weten dat het ons wat zal kosten. Maar deze mensen realiseerden zich dat er maar 1 de overwinning kan geven en dat is Jezus. Alleen in Hem kunnen we overwinnen over het kwaad. Laten we Hem vrezen en niet die brullende leeuw die geen autoriteit in ons leven hoort te hebben.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.