Zweetdoek

Handelingen 19

11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, 12 zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. (Handelingen 19:11-12)

In een eerdere overdenking hebben we al geconcludeerd dat er bij God niet zoiets is als magie. En hoeveel deze gebeurtenis met Paulus ook op magische kracht lijkt, het heeft nog steeds niets met een bepaalde magie te maken. In het christendom draait het alleen om het geloof, een vertrouwen op de God die de bron is van onze kracht en ook de kracht van genezing.

En in die context moeten we kijken naar deze bijzondere gebeurtenis. Paulus was een man die vol was van de Heilige Geest. Dit betekent misschien niet zoveel voor ons, maar voor de geestelijke wereld is het duidelijk dat Paulus vol is van de aanwezigheid van God. En deze aanwezigheid is de bron voor de genezing van deze mensen die zelfs de zweetdoeken gebruiken om verlost te worden van ziekten en boze geesten.

Zit er magie in het zweet van die zweetdoeken? Nee, het is de aanwezigheid van God gecombineerd met het geloof dat in de mensen is die verlangen naar de verlossing die voor genezing zorgt. Het geloof gedeelte hebben we al besproken in een eerdere overdenking, maar de aanwezigheid van God is ook een onderdeel dat we niet naast ons neer moeten leggen.

Want er is wel degelijk zoiets als de aanwezigheid van God, we zien het in het oude testament vaak gebeuren in de vorm van een wolk. Maar juist het nieuwe testament staat vol van de aanwezigheid van God, de Heilige Geest. En die aanwezigheid is nog steeds als een vuur die rond wil gaan om te vervullen mensen die hongerig zijn. En daarin moeten we geloven, niet als een dogma, maar praktisch in ons gebed met open armen Hem ontvangen.

En blijkbaar gaat die aanwezigheid zelfs zitten in het zweet van Paulus. De aanwezigheid van God gaat verder waar ons verstand stopt. En wij moeten ons geloof hier niet laten blokkeren omdat we het niet kunnen begrijpen. God is niet te begrijpen, maar we moeten gewoon blijven geloven dat Hij dingen gaat doen die wij gewoon niet kunnen begrijpen. Sta open voor het onbekende, God is de schepper van het nieuwe, laten we daar voor open staan.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.