Monthly Archives: July 2016

Leren luisteren

Handelingen 11 11 En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen, die vanuit Caesarea naar mij toe gestuurd waren, voor het huis waarin ik was. 12 En de Geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, 45 Romeinen | Comments Off on Leren luisteren

De Geest spreekt

Handelingen 11 11 En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen, die vanuit Caesarea naar mij toe gestuurd waren, voor het huis waarin ik was. 12 En de Geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De Geest spreekt

Het visioen

Handelingen 11 4 Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei: 5 Ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen: een bepaald voorwerp daalde neer, dat leek op … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Het visioen

Gods kijk op de situatie

Handelingen 11 1 De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het Woord van God aangenomen hadden. 2 En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren, hem 3 … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gods kijk op de situatie

Terwijl

Handelingen 10 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. 45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Terwijl

Vertrouwen in de opstanding

Handelingen 10 39 En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout te hangen. 40 Deze heeft God opgewekt op de derde … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Vertrouwen in de opstanding

Handelingen van de Heilige Geest

Handelingen 10 37 U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: 38 hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Handelingen van de Heilige Geest

Leven in vrede

Handelingen 10 36 Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen. 37 U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Leven in vrede

Smeltend hart

Handelingen 10 34 En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; 35 maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. (Handelingen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Smeltend hart

Hongerig

Handelingen 10 30 En Cornelius zei: Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast, en op het negende uur bad ik in mijn huis. 31 En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Hongerig