Hongerig

Handelingen 10

30 En Cornelius zei: Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast, en op het negende uur bad ik in mijn huis. 31 En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. 32 Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt; deze is te gast in het huis van Simon, de leerlooier, bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. 33 Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toe gestuurd, en u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God bevolen is. (Handelingen 10:30-33)

Petrus had gevraagd waarom hij was uitgenodigd, Cornelius antwoordt er op met het verhaal van zijn visioen. Wat nog niet in het begin van dit hoofdstuk over dit visioen was geschreven was dat Cornelius aan het vasten was. Cornelius had zichzelf zo gepositioneerd voor de troon van God dat hij God liet zien dat hij helemaal open was voor wat God wil doen in zijn leven.

Vasten is geen manier op God te forceren iets te doen in ons leven. Veel mensen gaan pas vasten op het moment dat ze in de problemen zitten, ze hopen dat ze Gods aandacht kunnen trekken om zo over hun problemen te kunnen praten. Cornelius had geen probleem, hij vaste omdat hij dichtbij God wilde zijn. En dat is de juiste manier om te vasten, God ik wil alleen met U zijn.

En daar reageerde God op, de gebeden en het leven van Cornelius had God aangeraakt. God wilde dat Cornelius nu ook bij het lichaam van Christus zou horen net als Ananias moest doen bij Paulus. En daarom gaf Hij Cornelius de opdracht om Petrus te laten halen. En Cornelius heeft daar onmiddellijk op geantwoord door mensen naar Petrus toe te sturen.

Maar daar laat Cornelius het niet bij, zijn huis is helemaal vol met mensen voor wie hij ook dit evangelie wil. Ze willen horen wat God te vertellen heeft, ze zijn hongerig. En dat is de juiste manier van leven in de aanwezigheid van God, dat is echt geloof hebben. Geloof is niet er van overtuigd zijn dat Jezus aan het kruis is gestorven, geloof is een diep verlangen naar het werk van het kruis in ons leven.

Deze man laat een honger zien die alleen God kan beantwoorden. Niets anders kan hem vervullen dan God alleen. Laten wij dit geloof toepassen in ons leven, geloof dat niets hoeft te doen, geloof dat hongerig is.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.